Dato: 01-10-2000 | Videnblad nr. 08.05-13 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Stofkredsløb i de danske skove: NaCl

Salt, natrium (Na) og klorid (Cl)

Dette videnblad omhandler natrium og klorids kredsløb i skovøkosystemer. Videnbladet er det niende i rækken af videnblade om nåle- og løvskovens næringsstofhusholdning af de vigtigste kemiske elementer. Introduktionen til emnet og ordforklaringer findes i videnblad 8.5-1. Natrium og klorids kredsløb kendetegnes ved, at begge stoffer tilføres de danske skovøkosystemer som havsalt i meget store mængder. De er begge meget mobile stoffer, og den atmosfæriske tilførsel og udvaskning fra skoven er på lang sigt næsten ens. Klorid er et mikronæringsstof. Natrium regnes ikke for at være et essentielt næringsstof. Skader på træer er almindeligt som følge af nedslag af havsalt. Begge stoffer kan forekomme i koncentrationer i jorden, der er giftige for træer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-13
Forfattere: Lars Bo Pedersen, Morten Ingerslev og Annemarie Bastrup-Birk