Dato: 01-10-2000 | Videnblad nr. 08.04-01 Emne: Luftforurening

Luftforurening i bevoksningsrande

Sundhedstilstanden i mange skovbryn og bevoksningsrande er ofte dårlig. Årsagerne til svækkelserne i skovbryn og bevoksningsrande kan naturligvis være flere, men navnlig vil den øgede vindpåvirkning medføre en forøget udtørring og en mere svingende temperatur. Desuden er skovbryn og randbevoksninger særligt hårdt belastet med luftbårne stoffer, f.eks. havsalt, ammoniak og svovl. Denne forøgede tilførsel af luftbårne stoffer til skovkanter er belyst gennem en række målinger, som Forskningscentret har gennemført i bevoksningsrande af rødgran.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.04-01
Forfattere: Claus Beier og Per Gundersen