Dato: 01-09-2001 | Videnblad nr. 08.07-19 Emne: Svampe

Skovdrift med tøndersvamp

Bøgenaturskove og enkelte bøgetræer med tøndersvamp vil ikke betyde øget angreb af tøndersvamp i produktionsbevoksninger, medmindre træerne i forvejen er svækkede af andre årsager. En generel sanering af træer med tøndersvamp er derfor ikke nødvendigt i sunde bevoksninger under 135 år. Derimod er tøndersvamp et problem for gamle eller svækkede træer og bevoksninger. Skovdrift med tøndersvamp kan indrettes efter disse forhold.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.07-19
Forfattere: Iben M. Thomsen og Simon Skov