Dato: 22-02-2010 | Videnblad nr. 08.07-45 Emne: Svampe

Fortolkning af elektronisk rådmåling 3

Skov & Landskab har investeret i udstyr til rådmåling i form af en PICUS© - Sonic Tomograph (se Videnblad 8.7-39). Vi er i gang med at opbygge erfaringer i brugen af dette instrument, herunder hvordan måle-resultaterne skal tolkes. Dette Videnblad giver eksempler på konkrete vurderinger, hvor visuelle symptomer og resultater fra rådmåling er brugt til at afgøre fremtiden for træer, som er flerstammede eller hule.

Seljerøn eller Bornholmsk røn i sensommeren
Seljerøn eller Bornholmsk røn (Sorbus intermedia) med smukke røde bær i sensommeren. Der er ingen særlige kronesymptomer bortset fra lidt generel tyndløvethed. Se rådmåling af træet nedenfor. Foto Iben M. Thomsen

Hule og flerstammede træer

I forbindelse med risikovurdering af træer kan en visuel vurdering af et skadet træ suppleres med en elektronisk rådmåling. Fortolkning kan være vanskelig, og der er flere mulige fejlkilder.

Hul stamme ses efter fældning
Ved fældning ses, at splinten er intakt og dermed også vandforsyningen til kronen, hvilket forklarer de sparsomme kronesymptomer. Rådmåling har over­vurderet omfanget af centralt råd lidt (gul cirkel), idet hele splinten er sund. 
Frugtlegemer af krumskællet skælhat ved foden af røn
Hele vejen rundt om foden af træet står krumskællet skælhat (Pholiota squarrosa) tæt. Der er også frugtlegemer oppe i delingspunktet, hvor kronen starter.
Træet har været angrebet i mindst 15 år, men i starten var der kun frugtlegemer på den ene side af træet.
Fotos: Iben M. Thomsen
Computerbilleder af rådmåling
Træet var tydeligt hult ved banken på stammen, og den elektroniske rådmåling bekræftede dette. Rådmåling: Ole Sejr Jacobsen

Konklusion

Ud fra de konkrete eksempler, som gennemgås i dette Videnblad, og andre erfaringer med rådmåling på hule og flerstammede træer, har vi draget følgende konklusioner:

  • Rådmåling af et hult træ giver et præcist billede af de centrale dele, mens det er vanskeligere at afgøre, hvor meget der er tilbage af splinten.
  • Der er risiko for fejlagtige resultater, når træet er tveget eller flerstammet, fordi den manglende kontakt mellem de enkelte stammer hindrer lydens udbredelse.
  • Bugtet stammeform eller store vanrisknuder gør det vanskeligt at udføre rådmåling.

Tveger og træer med flere stammer har som udgangspunkt en svagere struktur og stabilitet end enstammede træer. Dette skyldes, at de enkelte stammer hælder udad og har ensidig kroneudvikling. Derved belastes sammenhæftningen, og træet risikerer at flække i delingspunktet, som typisk har nedsat sammenhængskraft.

Hule træer er derimod ikke nødvendigvis ustabile, så længe det ydre rør af splintved er intakt. Men da hulhed centralt i stammen skyldes vednedbrydende svampe, som på et eller andet tidspunkt vil bryde ud gennem splinten og barken, er det vigtigt at holde sådanne træer under skærpet observation.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det altid er tale om en fortolkning, hvor der er mulighed for at tage fejl. Vi vil typisk anbefale en fældning, hvis rådmåling giver uklare signaler, og de øvrige symptomer og forhold peger på, at træet udgør en risiko.

Måling for kulsvamp på 4-stammet bøg 1
Måling for kulsvamp på 4-stammet bøg
Måling for kulsvamp på 4-stammet bøg 2
Måling for kulsvamp på 4-stammet bøg
Rådmålings resultat 1
Compterbillede af rådmåling ovenfor
Rådmålings resultat 2
Compterbillede af rådmåling ovenfor

4-stammet bøg med angreb af kulsvamp, som tilsyneladende går hele vejen fra bunden af træet og op over delingspunktet, bedømt på ydre symptomer som frugtlegemer (ved basis af hovedstamme) og døende bark (på tre af de fire stammer). Der er ingen kronesymptomer. De elektroniske rådmålinger i to højder viser også råd, som tilsyneladende er størst lige omkring delingspunktet. Dette er imidlertid en effekt af den manglende kontakt mellem de fire stammer i delingspunktet. Til gengæld undervurderer rådmåling ved foden af stammen omfanget af råd (rød cirkel), hvilket formentlig dels skyldes stammens bugtede form, dels de kendte problemer med at måle råd forårsaget af kulsvamp.

Råddet i stammen ses efter fældning
Ved fældning bekræftes angrebet, da råd ses på stødfladen.

Ved fældning bekræftes både den forventede udbredelse af kulsvamp i træet baseret på ydre symptomer, men også at den centrale hulhed på målebillede ikke skyldes råd men luft mellem de fire stammer. De røde pile peger på samme verdenshjørne af stammens omkreds (ved kulsvampfrugtlegeme). Rådmåling sker ved det hvide målebånd.Videnblad nr.: 08.07-45
Forfattere: Ole Sejr Jakobsen og Iben M. Thomsen