Dato: 01-12-2005 | Videnblad nr. 03.01-15 Emne: Skovdriftsformer

Bøg og gran - Skovudviklingstype 14

Videnbladet handler om skovudviklingstypen »Bøg og gran«. Skovudviklingstyperne er en række modeller, der beskriver den på lang sigt ønskede bevoksningstype, den tilstræbte sammensætning af træarter samt mulig udviklings- og foryngelsesdynamik i forbindelse med en konvertering til naturnær skovdrift på en given lokalitet. Udviklingen af skovudviklingstyperne er blevet til i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, og der er desuden hentet input fra en række centrale aktører med interesse i dansk skovbrug, blandt andet privatskovbruget. Læs om baggrund og begreber i Videnblade Skovbrug nr. 3.1-11.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-15
Forfattere: J. Bo Larsen og Anders Busse Nielsen.