Dato: 01-02-2006 | Videnblad nr. 03.01-20 Emne: Skovdriftsformer

Birk med skovfyr og gran - Skovudviklingstype 41

Videnbladet handler om skovudviklingstypen »Birk med skovfyr og gran«. Skovudviklingstyperne er en række modeller, der beskriver den på lang sigt ønskede bevoksningstype, den tilstræbte sammensætning af træarter samt mulig udviklings- og foryngelsesdynamik i forbindelse med en konvertering til naturnær skovdrift på en given lokalitet. Udviklingen af skovudviklingstyperne er blevet til i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, og der er desuden hentet input fra en række centrale aktører med interesse i dansk skovbrug, blandt andet privatskovbruget. Læs om baggrund og begreber i Videnblade Skovbrug nr. 3.1-11.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.01-20
Forfattere: J. Bo Larsen og Anders Busse Nielsen.