Dato: 01-02-1994 | Videnblad nr. 03.03-02 Emne: Valg af proveniens

Proveniensvalg i sitkagran - Resultater fra forsøg med danske provenienser

I Videnblad 3.3-1 er der givet generelle proveniensanbefalinger for sitkagran. Det fremgår tydeligt, at de vigtigste frøkilder er danske provenienser af kendt oprindelse. I dette Videnblad refereres mere detaljeret resultater fra forsøg med danske provenienser.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-02
Forfatter: Ulrik Braüner Nielsen