Dato: 01-01-1999 | Videnblad nr. 03.03-14 Emne: Valg af proveniens

Baltiske og polske rødgranprovenienser på Lindet Statsskovdistrikt

Et forsøg med østeuropæiske rødgranprovenienser på en mager, frost- og vindudsat lokalitet i Sønderjylland viste ved alder 30 år, at navnlig en proveniens fra Wroclaw i det sydlige Polen klarer sig godt. Den gamle kending Istebna fra Polen viser som ventet også god vækstkraft, men den har haft dårligere sundhed. Rycerkaproveniensen ligeledes fra Polen var dårlig på alle de målte karakterer. Den lettiske og de to litauiske provenienser falder i forsøgets midtergruppe, men viser aftagende vækstenergi med alderen. En svensk og en tysk proveniens er begge vækstmæssigt helt i bund og deres nålesundhed helt i top, den svenske dog efter betydelig planteafgang i startfasen. Resultater fra et parallelforsøg i Nordsjælland findes i Videnblad nr. 3.3- 15.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-14
Forfatter: Hans Kristian Kromann