Dato: 01-11-2001 | Videnblad nr. 03.03-25 Emne: Valg af proveniens

Vækst og nåletab i danske rødgranprovenienser

Afprøvninger af 25 overvejende danske rødgranprovenienser på 6 lokaliteter viser 5 år efter anlæg forskelle mellem provenienserne i højdevækst og nåletab. Rangordningen er dog stærkt påvirket af lokaliteten mht. højdevækst. Der er en tendens til større nåletab i en ungarsk proveniens, den polske proveniens Istebna og danske provenienser af polsk oprindelse (Istebna og Rycerka). Disse proveniensers anvendelse i Danmark er dog mindre betydende i dag.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.03-25
Forfattere: Hans Kristian Kromann og Jon Kehlet Hansen