Dato: 01-08-1995 | Videnblad nr. 03.02-04 Emne: Valg af træart

Løvtræartsserien fra 1973. II

Bevoksningsudvikling op til 16-18 år efter kulturstart

Dette Videnblad beskriver træarternes bevoksningsudvikling op til bevoksningsalder 16-18 år fra kulturanlæg og er en forlængelse af Videnblad Skovbrug nr. 3.2-3, hvor baggrund, formål og forsøgsanlæg er beskrevet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.



Videnblad nr.: 03.02-04
Forfatter: Bruno Bilde Jørgensen