Dato: 01-03-1998 | Videnblad nr. 09.09-03 Emne: Friluftsliv

Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning

En analyse af stinettets udvikling kan være med til at give et billede af, hvordan den rekreative anvendelse påvirker et areal, set over tid. Ved at sammenligne stikort med forskellig alder kan man kortlægge, hvordan stitætheden har udviklet sig. Det kan give et billede af kvantitative og kvalitative ændringer i den rekreative arealanvendelse. - Er områdets bæreevne overskredet? Kortanalysen rummer desuden mulighed for at sammenholde stiernes placering med områdets topografi. Derved kan man registrere hvilke faktorer, der bestemmer folks rutevalg og den deraf følgende slidpåvirkning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.09-03
Forfattere: Jens Falk Jensen og Frank Søndergaard Jensen