Vedmassebestemmelser

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Taksering af skovressourcer med luftbåren laserscanning 09.01-03 08-03-2012
Automatisk opmåling af stakke af afkortede effekter 09.01-02 22-10-2009
Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer 09.01-01 01-04-1999