Friluftsliv

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Skove med friluftsliv som formål 09.09-33 04-06-2020
Fastgørelse af installationer i træer 09.09-32 25-04-2015
Tilsyn ved installationer i træer 09.09-31 24-04-2015
Installationer i træer 09.09-30 19-01-2015
Hvem går ikke så tit tur i skoven? 09.09-29 29-06-2012
Forskellige befolkningsgruppers skovbesøg 09.09-28 28-06-2012
Ti årlige ture i skoven er typisk 09.09-27 27-06-2012
Friluftsliv i skovene 09.09-26 26-06-2012
Lodsejernes erfaringer med færdsel langs danske vandløb 09.09-24 28-05-2012
Adgangsmuligheder og færdselsmønster langs danske vandløb 09.09-25 28-05-2012
Værdien af adgang til den danske natur 09.09-23 15-05-2009
Nye produkter fra skovene: Træklatring for sjov 09.09-22 04-04-2008
Nye produkter fra skovene: Sæsonmarkeder 09.09-21 03-04-2008
Nye produkter fra skovene: Skovboliger 09.09-20 02-04-2008
Nye produkter fra skovene: Live-Rollespil 09.09-19 01-04-2008
Nye produkter fra skovene: Mountainbike ruter 09.09-18 04-03-2008
Nye produkter fra skovene: Legeplads til hund og ejer 09.09-17 03-03-2008
Nye produkter fra skovene: Kørsel med slædehunde 09.09-16 02-03-2008
Nye produkter fra skovene: Børnefødseldag 09.09-15 01-03-2008
Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier 09.09-14 01-04-2005
Skovbesøgenes karakter i 1970'erne og 1990'erne 09.09-13 02-04-2004
Flere besøg i skovene i 1990'erne end i 1970'erne 09.09-12 01-04-2004
Flere besøg i de danske skove end tidligere antaget. 09.09-11 03-11-2003
De mest besøgte skove og naturområder i Danmark 09.09-10 02-11-2003
Ny viden om friluftslivet i skove 09.09-09 01-11-2003
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.09-08 01-04-2002
Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer 09.09-07 01-05-2000
Hvorfor besøger vi naturen? 09.09-06 01-07-1999
Befolkningens syn på skovrejsning 09.09-05 01-06-1999
Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden 09.09-04 02-03-1998
Stinettets udvikling som mål for slidpåvirkning 09.09-03 01-03-1998