Tilvækstbestemmelser

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 22-10-2009
En diameterfordelingsmodel for bøg 09.02-07 03-07-2006
En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg 09.02-06 02-07-2006
En dynamisk bevoksningsmodel for bøg 09.02-05 01-07-2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 01-06-2006
Tilvækstoversigt for fuglekirsebær 09.02-03 01-09-1995