Tilvækstbestemmelser – Københavns Universitet

Tilvækstbestemmelser

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Højdevækstfunktioner for bøg, eg, rødgran, sitkagran, ædelgran og douglasgran 09.02-08 oktober 2009
En diameterfordelingsmodel for bøg 09.02-07 juli 2006
En enkelttræ-tilvækstmodel for bøg 09.02-06 juli 2006
En dynamisk bevoksningsmodel for bøg 09.02-05 juli 2006
Nye bonitetskurver for bøg 09.02-04 juni 2006
Tilvækstoversigt for fuglekirsebær 09.02-03 september 1995