Naturværdier

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Dedikerede habitater til flagermus og fugle 09.06-16 14-11-2023
Veteranisering og træhabitater i skove 09.06-15 13-11-2023
Veterantræer kræver plads og beskyttelse 09.06-14 22-03-2022
Der er snylteplanter overalt i skoven 09.06-13 15-02-2021
Mykorrhiza: vigtig, men nem at overse 09.06-12 14-02-2021
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 09.06-11 31-03-2020
Mikrohabitater som tegn på biodiversitet 09.06-10 30-03-2020
Bekæmpelse af rynket rose I 09.06-08 26-11-2014
Bekæmpelse af rynket rose II 09.06-09 26-11-2014
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 26-11-2009
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 01-05-2007
Fruesko i danske skove 09.06-05 01-02-2006
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 01-08-2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 01-07-2005
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 01-07-1994