Naturværdier

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Svampe, mos og lav som mikrohabitater 09.06-11 31-03-2020
Mikrohabitater som tegn på biodiversitet 09.06-10 30-03-2020
Bekæmpelse af rynket rose II 09.06-09 26-11-2014
Bekæmpelse af rynket rose I 09.06-08 26-11-2014
Elmetræernes overlevelse i landskabet 09.06-07 26-11-2009
Værdien af naturgenopretning af danske ådale 09.06-06 01-05-2007
Fruesko i danske skove 09.06-05 01-02-2006
Dødt ved i skoven øger biodiversiteten 09.06-04 01-08-2005
Dødt ved i danske skove 09.06-03 01-07-2005
Svampe under 12 forskellige træarter 09.06-02 01-07-1994