Særlige områder af skoven

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato
Teknikker til afbrænding på græsarealer 09.12-16 26-05-2016
Afbrænding på græsarealer 09.12-15 25-05-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 20-10-2015
Dåvildt i naturplejen I 09.12-12 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen II 09.12-13 08-05-2013
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 09.12-11 28-02-2013
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 08-03-2012
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 22-08-2011
Naturplejeportalen 09.12-08 05-05-2011
Bevaring og genopretning af høenge 09.12-07 01-08-2006
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 01-08-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 01-05-2002
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 03-10-1999
Høenge i skov 09.12-03 02-10-1999
Pleje af moser 09.12-02 01-10-1999