Særlige områder af skoven – Københavns Universitet

Særlige områder af skoven

Herunder ses Videnbladene indenfor området. De nyeste videnblade står øverst,
men du kan sortere listen alfabetisk ved at klikke på "Titel".

Titel Nummer Dato Sortér faldende
Teknikker til afbrænding på græsarealer 09.12-16 maj 2016
Afbrænding på græsarealer 09.12-15 maj 2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 oktober 2015
Dåvildt i naturplejen I 09.12-12 maj 2013
Dåvildt i naturplejen II 09.12-13 maj 2013
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 09.12-11 februar 2013
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 marts 2012
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 august 2011
Naturplejeportalen 09.12-08 maj 2011
Bevaring og genopretning af høenge 09.12-07 august 2006
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 august 2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 maj 2002
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 oktober 1999
Høenge i skov 09.12-03 oktober 1999
Pleje af moser 09.12-02 oktober 1999