Særlige områder af skoven

De nyeste Videnblade står øverst, men du kan sortere i listen ved at klikke på Titel, Nummer eller Dato.
De tre nyeste årgange kan kun læses af abonnenter på Videntjenesten.

Titel Nummer Dato
Teknikker til afbrænding på græsarealer 09.12-16 26-05-2016
Afbrænding på græsarealer 09.12-15 25-05-2016
Ekstensive hesteracer i naturplejen 09.12-14 20-10-2015
Dåvildt i naturplejen I 09.12-12 08-05-2013
Dåvildt i naturplejen II 09.12-13 08-05-2013
Høst af biomasse til bioenergi på naturarealer 09.12-11 28-02-2013
Naturpleje: Lodsejerens forpligtelser 09.12-10 08-03-2012
Kommunal naturpleje - plejeret og plejepligt 09.12-09 22-08-2011
Naturplejeportalen 09.12-08 05-05-2011
Bevaring og genopretning af høenge 09.12-07 01-08-2006
Drift og pleje af overdrev 09.12-06 01-08-2002
Ændret arealanvendelse i Drastrup 09.12-05 01-05-2002
Hedepleje med rotationsbrænding 09.12-04 03-10-1999
Høenge i skov 09.12-03 02-10-1999
Pleje af moser 09.12-02 01-10-1999