Dato: 02-03-1998 | Videnblad nr. 09.09-04 Emne: Friluftsliv

Intensiv rekreativ anvendelse påvirker jordbunden

Når mange mennesker færdes i skoven påvirkes muldlaget og mineraljorden kan komprimeres, viser en undersøgelse i en bynær skov nær Ballerup. Det gælder især under trampede, ubefæstede stier og andre arealer, hvor færdslen har slidt bundvegetationen ned og blottet mineraljorden. Jorden presses sammen, og det påvirker røddernes vækstmuligheder, vandbevægelsen i jorden og kan give iltmangel. Størrelsen af komprimeringen afhænger først og fremmest af jordens partikelsammensætning og vandindhold samt af trykpåvirkningens størrelse og intensitet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.09-04
Forfattere: Jens Falk Jensen og Thomas B. Randrup