Dato: 01-09-1999 | Videnblad nr. 09.05-01 Emne: Landskabsæstetik

Håndbog for landskabsæstetikere

Nogle af de vigtigste bestanddele i æstetisk design er form, visuel kraft, diversitet, helhed og genius loci - landskabets sjæl. Disse fem fagudtryk omtales nærmere.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.05-01
Forfatter: Jette Nielsen