Dato: 01-07-2005 | Videnblad nr. 09.06-03 Emne: Naturværdier

Dødt ved i danske skove

Dødt ved er en forudsætning for at bevare levesteder for mange planter, dyr og svampe i vores skove, og der er flere tiltag i gang for at øge mængden af dødt ved i dyrket skov. Formålet med dette videnblad er at beskrive mængden og typen af dødt ved i bøgedominerede naturskove i Danmark.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.06-03
Forfattere: Katrine Hahn og Morten Christensen