Dato: 01-08-2005 | Videnblad nr. 09.06-04 Emne: Naturværdier

Dødt ved i skoven øger biodiversiteten

Dødt ved er en af de vigtigste habitater for biodiversitet i skovøkosystemer. Et europæisk forskningsprojekt, som omfattede analyser af 1000 døde bøgestammer i 5 europæiske lande, viste, at mere end 500 svampearter og 150 arter af mosser er tilknyttet bøgetræ under nedbrydning.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.06-04
Forfattere: Katrine Hahn og Morten Christensen