Dato: 01-02-2006 | Videnblad nr. 09.06-05 Emne: Naturværdier

Fruesko i danske skove

Orkideer er blot en af de danske skoves mange naturværdier. På Buderupholm skovdistrikt har man i mange år haft en berømt bestand af fruesko (Cypripedium calceolus L.), som er den største orkideblomst i den danske flora (Billede 1). I Sverige og Tyskland, er fruesko mere udbredt, og der har gennem tiden været rygter om et par forekomster på øerne i Danmark. Eftersom vores kendte forekomst viser tegn på ekspansion og blomstrer bedre end før, er der muligheder for, at den spreder sig. En lysåben skov på kalkbund med en ikke for tæt urteflora samt rigeligt organisk materiale under nedbrydning må anses for vigtige forudsætninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.06-05
Forfattere: Hanne N. Rasmussen og atrine Hahn og Morten Christensen