Dato: 01-12-2000 | Videnblad nr. 09.04-02 Emne: Planlægning

Skove som løftestang for bedre lokalområder

I England bruger man fælles skove i byranden som løftestang for sociale, økonomiske og miljømæssige forbedringer i lokalområdet. Lokale partnerskaber står bag realiseringen, der i praksis gennemføres af selvstændige projektgrupper i samarbejde med borgerne i området.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-02
Forfatter: Cecil Konijnendijk