Dato: 01-04-2001 | Videnblad nr. 09.04-03 Emne: Planlægning

Lokale aktørers holdninger til skov og udvikling i landdistrikter

Aktører i to kommuner mener ikke, at skovdrift får nævneværdig økonomisk betydning for fremtidig lokal udvikling. Specielt ikke når det drejer sig om skovrejsning. Derimod har skoven stor betydning for herlighedsværdien i et lokalområde eller på en ejendom. Dermed kan skoven have en række afledte økonomiske effekter for et landområde, som vil kunne udbygges i forbindelse med politik for fremtiden i landdistrikter. Det viser godt 60 interview med landmænd, skovejere, beboere, skovgæster og politikere i Haderslev og Hvorslev kommuner.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-03
Forfatter: Søren Præstholm