Dato: 02-04-2001 | Videnblad nr. 09.04-04 Emne: Planlægning

Borgerdeltagelse en fordel for de bynære skove

Europæiske erfaringer viser, at konflikter om planlægning og drift af bynære skove kan håndteres bedre ved at involvere de lokale beboere. Men der findes ingen standardløsning, og borgerinddragelsen skal tilpasses til den aktuelle situation.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-04
Forfatter: Cecil Konijnendijk