Dato: 01-05-2002 | Videnblad nr. 09.12-05 Emne: Særlige områder af skoven

Ændret arealanvendelse i Drastrup

Vegetation

Ved Drastrup i Aalborg Kommune har man de sidste 4 år arbejdet på at ændre den eksisterende landbrugsdrift til en mere bæredygtig arealanvendelse. Projektet har haft som målsætning at beskytte grundvandet, at skabe bynære rekreative områder i nærheden af Aalborg og at give mere plads til flora og fauna i området. Dette videnblad ser på, hvordan udviklingen af flora er gået som følge af en ændring fra landbrugsdrift til ekstensive græsningsarealer. To andre videnblade behandler de øvrige målsætninger.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.12-05
Forfattere: Karin Hansen og Rita Merete Buttenschøn