Dato: 01-04-1999 | Videnblad nr. 09.01-01 Emne: Vedmassebestemmelser

Handelsmasse- og cylindermasse for rødgrantømmer

Dette Videnblad beskriver sammenhængen mellem handelsmassen og cylindermassen for uafkortet tømmer og den totale stammemasse for rødgran. Handelsmassen for uafkortet tømmer udgør 78-87 % og cylindermassen udgør 83-93 % af den totale stammemasse ved en aflægningsgrænse på 10 cm og uden fraskær for råd. Handelsmasse- og cylindermasseprocenten er stigende op til en midtdiameter på ca. 20 cm og er herefter konstant.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.01-01
Forfatter: Kjell Suadicani