Dato: 01-02-2001 | Videnblad nr. 05.25-05 Emne: Beskyttelse mod skader fra uønsket vegetation

Pesticidforbruget i staten 1995-1999

Staten har reduceret forbruget af pesticider med 42% på 4 år. Der er dog stadig driftsmæssige opgaver, som vanskeligt kan løses uden pesticider, herunder ukrudtsbekæmpelse på jernbaner og veje, samt pleje af historiske haveanlæg. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, som Skov & Landskab (FSL) har gennemført for Miljøstyrelsen. Projektet er en opfølgning på en lignende undersøgelse for 1995.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.25-05
Forfattere: Palle Kristoffersen og Jacob Møller