Dato: 01-08-2003 | Videnblad nr. 05.25-10 Emne: Beskyttelse mod skader fra uønsket vegetation

Pesticidforbruget i staten

Staten har fra 1995 til 2002 reduceret sit forbrug af pesticider med 73 %. Der er dog stadig driftsmæssige opgaver, som på nuværende tidspunkt vanskeligt kan løses uden pesticider. Det viser en spørgeskema- og interviewundersøgelse, som Skov & Landskab har gennemført for Miljøstyrelsen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.25-10
Forfattere: Stine Rytter og Palle Kristoffersen