Dato: 01-11-2002 | Videnblad nr. 08.04-09 Emne: Luftforurening

Stoftilførsel til skoven via atmosfæren

Stoftilførsel via atmosfæren, den såkaldte atmosfæriske deposition, er for mange stoffers vedkommende den mest betydelige tilførsel til skov og naturområder, idet anden tilførsel af stof via gødning, slam eller aske i de seneste år er blevet stærkt begrænset. Dette Videnblad beskriver nogle generelle fænomener knyttet til den atmosfæriske deposition til skov.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.04-09
Forfatter: Mads Hovmand