Dato: 01-12-2002 | Videnblad nr. 08.04-10 Emne: Luftforurening

Atmosfærisk deposition af magnesium, kalium og calcium

Magnesium, kalium og calcium er plantenæringsstoffer, der er nødvendige for træernes tilvækst og for skovsundheden generelt. Den atmosfæriske tilførsel af disse stoffer til skoven er betydelig set i sammenhæng med træernes forbrug. I dette Videnblad beskrives den geografiske variation af nedfaldet af magnesium, kalium og calcium.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.04-10
Forfatter: Mads Hovmand