Dato: 01-08-1997 | Videnblad nr. 08.05-06 Emne: Næringsstof-ubalance i jorden

Stofkredsløb i de danske skove: N

Kvælstof (N)

Dette videnblad om kvælstofkredsløbet er det sjette i en serie om næringsstofhusholdning i skove. En introduktion til emnet samt ordforklaringer findes i Videnblad 8.5-1. Kvælstofkredsløbet er et af de mere komplicerede af disse stofkredsløb. Samtidigt er kvælstof det næringsstof, planterne indeholder mest af. Kvælstof anses ofte for at være en vækstbegrænsende faktor i skove. Forøget kvælstoftilførsel på grund af luftforurening vil sandsynligvis medføre, at andre faktorer på sigt bliver vækstbegrænsende. Dette er muligvis allerede tilfældet på en række lokaliteter. Vand vil ofte også være vækstbegrænsende.Kvælstofdepositionen kan øge behovet for vand.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.05-06
Forfattere: Lars Bo Pedersen og Per Gundersen