Dato: 01-08-2001 | Videnblad nr. 03.02-15 Emne: Valg af træart

Skovfyrrens fordringer til voksestedet

Skovfyrren har været pionertræart i vegetationsudviklingen efter sidste istid, men oprindelig fyrreskov findes ikke længere i Danmark. I plantageskovbruget spiller skovfyrren i dag kun en mindre rolle og ofte kun på tørre og næringsfattige lokaliteter. Den begrænsede udbredelse i hede og klitplantager skyldes til dels, at uegnede importerede provenienser slog fejl, da man forsøgte at plante skovfyr i Danmark. I dag er proveniensanbefalingerne nøje afstemt efter de danske vækstforhold på forskellige lokalitetstyper. Arten kan vokse på alle jordtyper, men danner kun naturlige bestande på meget tørre lokaliteter eller meget fugtige tørvelokaliteter, hvor andre træarter ikke trives. På grund af ret god stabilitet og sundhed i alderdommen og tolerance overfor tørt klima og fattig jordbund burde skovfyrren spille en større rolle i skovdriften, f.eks. som hjælpetræart i naturnær skovdrift i kraft af sine pioneregenskaber, lange levealder og flersidige funktioner.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-15
Forfatter: Ingeborg Callesen