Dato: 01-05-2000 | Videnblad nr. 09.09-07 Emne: Friluftsliv

Skovbundsplanternes følsomhed over for slid varierer

De fleste skovbundsplanter er tilpasset biotoper, der er meget stabile. Samtidig er de ofte tilpasset skygge og har kun lidt støttevæv i blade og stængler. Derfor er skovbundsplanterne generelt mere følsomme over for slid end for eksempel de plantearter, man finder på overdrev og i den hvide klit. Desværre er mange af planterne mest udsatte i maj, hvor skoven tiltrækker mange mennesker.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.09-07
Forfatter: Ulla Vogt Andersen