Dato: 01-04-2005 | Videnblad nr. 09.09-14 Emne: Friluftsliv

Naturnær skovdrift vil forøge skovens rekreative værdier

Resultaterne fra en præferenceundersøgelse viser, at folk er positive over for et skift fra de ensaldrende monokulturer, vi kender i dag, til blandingsskove med nåle- og løvtræer i varierende størrelse imellem hinanden. Undersøgelsen indikerer også, ved sammenligning med tidligere undersøgelser, at folk igennem det seneste årti er blevet mere positive over for udgåede og væltede træer som en del af skovbilledet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.09-14
Forfattere: Anders Busse Nielsen, Søren Boye Olsen og Thomas Lundhede