Dato: 01-02-2003 | Videnblad nr. 09.04-06 Emne: Planlægning

Borgerinddragelse

Hvorfor og hvordan?

Borgerinddragelse kan antage mange former, fra markvandringer til store folkehøringer. Men hvordan laver man en borgerinddragelse der virker? Det væsentligste er at man gør sig klart hvad man vil opnå ved at inddrage borgerne, og at man er rede til at lytte og reelt prøve at forstå baggrunden for de udmeldinger der fremkommer. Derefter kan man planlægge hvilken metode der passer bedst til formålet.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-06
Forfatter: Tove Enggrob Boon