Dato: 01-10-2003 | Videnblad nr. 09.04-09 Emne: Planlægning

Brugerinddragelse i planlægning af bynære skove

Skovrejsning er højt prioriteret, og det gælder især de bynære skove. Spørgsmålet er, hvordan brugerne kan inddrages og dermed få indflydelse på planlægning, udformning og forvaltning af de nye skove? Et europæisk projekt, der har til formål at indsamle og udveksle erfaringer med bynære skove, giver nogle svar. Reel indflydelse og planlæggernes engagement er afgørende faktorer.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-09
Forfattere: Cecil Konijnendijk, Karen Sejr ogJasper Schipperijn