Dato: 02-09-2004 | Videnblad nr. 09.04-11 Emne: Planlægning

Erfaringer med bynære skovplantninger

I Holstebros nye bydel Sletten er skov og boliger tæt integreret. De ca. 30 ha ny skov er fordelt på mange forskellige skovtyper for at skabe optimal variation. Etableringen er blevet en succes takket være en god plan og et godt samarbejde. Sletten fungerer også som landskabslaboratorium, hvor forskere fra Skov & Landskab studerer bynær skovrejsning i fuld skala.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-11
Forfattere: Carl Aage Sørensen og Tilde Tvedt