Dato: 02-10-1999 | Videnblad nr. 09.12-03 Emne: Særlige områder af skoven

Høenge i skov

I Danmark findes der stort set ikke længere skovenge, som kontinuerligt har været drevet med høslet. Høenge i skove kan være levesteder for mange arter af planter og dyr. De hører til blandt de mest sjældne og truede biotoper på linie med højmoser og lobeliesøer. En bevaring og genopretning bør derfor prioriteres højt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.12-03
Forfattere: Henrik Jørgensen og Rita Merete Buttenschøn