Dato: 01-08-2006 | Videnblad nr. 09.12-07 Emne: Særlige områder af skoven

Bevaring og genopretning af høenge

De gamle høenge er en af vore mest artsrige, men også en af vore mest truede naturtyper. De har haft stor betydning for det åbne lands udvikling i Danmark, men de kræver en særlig drift for at kunne bevares som kultur- og naturhistoriske mindesmærker.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.12-07
Forfattere: Henrik Jørgensen og Flemming Rune