Dato: 01-08-1998 | Videnblad nr. 05.05-06 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Bekæmpelse af alm. ædelgranlus med pyrethroider

Almindelig ædelgranlus er den alvorligste skadevolder i produktionen af nordmannsgran til såvel juletræer som klippegrønt. Bekæmpelse foretages normalt med pyrethroider. Disse giver i almindelighed en effektiv bekæmpelse til en pris, der er relativt lav i forhold til værdien af slutproduktet. Dette har medført, at rutinemæssig bekæmpelse er udbredt uanset de negative miljømæssige konsekvenser, der er forbundet hermed.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-06
Forfattere: Hans Peter Ravn og Arne Kirkeby-Thomsen