Dato: 01-04-1999 | Videnblad nr. 05.05-07 Emne: Insektskader og bekæmpelse

Alternative bekæmpelsesmidler mod alm. ædelgranlus

I dette Videnblad præsenteres de foreløbige resultater fra forsøg med alternative bekæmpelsesmidler. Resultaterne viser, at en række midler er lige så effektive som pyrethroiderne til bekæmpelse af ædelgranlus. Midlerne skal dog stadig benyttes med omtanke og være godkendt af Miljøstyrelsen.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 05.05-07
Forfatter: Hans Peter Ravn