Dato: 04-04-2008 | Videnblad nr. 09.09-22 Emne: Friluftsliv

Nye produkter fra skovene: Træklatring for sjov

Dette Videnblad er et af en serie, der skal inspirere skovejere til at overveje muligheder for nye indtægtskilder med udgangspunkt i den store rekreative værdi, skovene udgør for danskerne og turister i Danmark. Her sætter vi fokus på et interessant nicheprodukt.

Sele til træklatring
Foto: Bjarne Christensen

Træklatring for sjov kan udbydes i mange sammenhænge: børnefødselsdagsarrangementer, teambuildingkurser, naturvejledning, ekskursioner, oplevelsesevents af enhver art og som tilbud for weekendopholdsgæster de steder hvor man har etableret hotel og restaurant drift i forbindelse med skoven. Rekreativ træklatring er ikke ukendt, men her gælder det om at tilbyde unikke og særlige oplevelser.

De fleste kender fra barndommen spændingen ved at klatre i træer og fornøjelsen ved at kunne se ud over området fra en placering skjult for andres øjne. De fleste holder op med at klatre i træer i teenagealderen, men træklatring behøver man ikke at vokse fra. Træklatring for sjov dyrkes over hele verden og af alle aldersgrupper. Selvom træerne ikke er 80m høje træer som i Californien så har vi masser af gode klatretræer med fantastiske udsigter fra toppen. Det gælder om at have blik for det rette valg til målgruppen.

Overnatning i træ på midlertidig platform
Foto: Bjarne Christensen

Målgrupper, mål og muligheder

Det er vigtigt at vælge det rette niveau fysisk, psykisk såvel som oplevelsesmæssigt. Ved valg af rigtigt udstyr og teknik kan de fleste mennesker få en god oplevelse med træklatring.

Ved klatring med børn for eksempel til en børnefødselsdag er der sikkert mest fokus på det at klatre og det at turde komme højest op. En af udfordringerne for instruktøren er at sikre, at alle børnene får en god oplevelse – og at ingen oplever dagen som et nederlag.

Ved klatring med voksne er de oplevelsesmæssige mål mere vigtige, her skal man ofte vælge udfordringer, der giver: Stor sværhedsgrad, teknisk klatring, høje træer og gode udsigtsmuligheder. Andre elementer, der kan indgå i arrangementet, er formidling af viden omkring træets biologi og/eller historie.

Skal der tilbydes noget helt særligt, kan man overveje at udbyde klatring om natten, overnatning i hængekøjer i toppen af et træ, madlavning oppe i træet, klatring fra træ til træ (traversering) eller bare det at medbringe frokosten til indtagelse i toppen af et stort gammelt træ, mens man sidder og nyder roen, naturen og udsigten.

Organisering

Afholdelse af træklatrearrangementer indebærer nogle sikkerhedsmæssige og forsikringsmæssige aspekter, som det kan være vanskeligt at overskue. Derfor kan man ikke bare leje udstyr og så starte. Det anbefales i stedet at entrere med firmaer eller personer, der har den fornødne uddannelse, certificering og forsikring.

En anden mulighed er selv at uddanne medarbejdere til rekreativ træklatring. Mange skovdistrikter har medarbejdere, der er uddannet til erhvervsmæssig træklatring, og selv om rekreativ træklatring er noget helt andet og udføres med anderledes udstyr så er der en videnbasis at bygge på, hvis medarbejderen har interesse for at videreuddanne sig og er i besiddelse af den nødvendige sociale kompetence, viden og entusiasme. En tredje mulighed er at gå sammen med andre om at uddanne 2 medarbejdere og dele indkøb af grej.

Der er behov for rigtig meget klatregrej, udstyr mm., når der afholdes arrangementer, og udstyret er dyrt. Der eksisterer dog  såkaldte »grejbanker«, og hvis man laver en samarbejdsaftale med en af disse, vil det reducere udgifterne.

Økonomi:
Uddannelsen af 2 medarbejdere til træklatreinstruktører (overslag):
1. år hvert 3-5. år
Kurser: 2x10 dage, kursusafgift: kr. 20.000 -
Tabt arbejde i 20 dage (270kr./t.) kr. 43.200 -
Klatregrej (basissæt, afskrives over 3-5 år): kr. 10.000

kr. 10.000

Tabt arbejde til træningsdage mellem kursern

eksempelvis er regnet med 10dage:

kr. 21.600
Vedligeholdelse af instruktørbevis (hvert 5. år) - kr. 500

Beklædning (regnsæt, fritidsbukser, fritidsjakke

og støvler)

kr. 10.000 kr. 10.000
Forsikringer:
    Heltidsulykkesforsikring for to instruktører
    Præmie for et år kr. 4.500
    Ansvarsforsikring pr. år: kr. 4.300
I alt: kr. 113.600

kr. 20.500

Konkurrencen

Foto: Bjarne Christensen

Foto: Bjarne Christensen

Konkurrencen på markedet for træklatring vurderes at være ganske hård. DGI udbyder fx træklatringsture og kurser i træklatring inkl. certificering til meget rimelige priser. Derfor vil det være en klar fordel for skovejere at forsøge at differentiere sig fra sådanne udbud ved at målrette arrangementerne mod grupper, der stiller særlige krav og har stor betalingsvillighed, eksempelvis private virksomheder, eller udbyde træklatringen som et delelement i en »pakke«, såsom en heldags børnefødselsdag eller en »aktivitetsweekend « med overnatning i skoven og andre aktiviteter.

Markedsføring og aflønning

Markedsføringsstrategien afhænger naturligt af målgruppen for ens arrangement. Uanset målgruppen vil annoncering via internettet være nødvendigt.

En liste med skove, der udbyder teambuilding og events, herunder træklatring, kan findes på Dansk Skovforenings hjemmeside. Som medlem af Dansk Skovforening kan man gratis tilmelde sin skov på listen.

Prisen på et arrangement vil afhænge af arrangementets karakter og målgruppe. Aflønning af tidsforbrug, udstyr og administration sætter naturligvis en minimumspris.Videnblad nr.: 09.09-22
Forfatter: Bjarne Christensen