Dato: 01-04-2005 | Videnblad nr. 09.04-12 Emne: Planlægning

Demonstration af nye skovtyper

Landskabslaboratorier i Skåne

På den anden side af Øresund eksperimenteres med nyskabende koncepter for integrering af rekreative, biologiske og produktionsmæssige hensyn ved etablering og pleje af skovbevoksninger. Skovbevoksningerne indgår i landskabslaboratorier, hvor der laves forsøg med design og integrering af skove, enge, agerjord og vandløb/småsøer. Trods landskabslaboratoriernes unge alder (6-18 år) tiltrækker de allerede nu mange rekreationsbesøgende, ligesom et anseeligt antal organiserede ekskusioner for fagfolk afholdes årligt.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-12
Forfattere: Anders Busse Nielsen, Jens Balsby Nielsen og Roland Gustavsson