Dato: 04-04-2005 | Videnblad nr. 09.04-15 Emne: Planlægning

Skovrejsning med fokus på flersidighed

Snogeholm landskabslaboratorium

Med fokus på flersidige hensyn ved skovrejsning har Snogeholms landskabslaboratorium via forskning til formål at demonstrere i fuld skala, hvordan hensyn til miljø, rekreation og produktion kan forenes ved rejsning af skov på agerjord.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 09.04-15
Forfattere: Anders Busse Nielsen, Jens Balsby Nielsen og Roland Gustavsson