Dato: 01-04-2000 | Videnblad nr. 08.07-04 Emne: Svampe

Rodfordærveren - Bekæmpelsesmidler og effekten af stødbehandling

Forsøgsresultater har vist, at stødbehandling er den mest effektive måde at bekæmpe rodfordærveren på. I Videnbladet beskrives midler, der er tilgængelige på det danske marked til forebyggelse af rodfordærver, og effekten af stødsmøring illustreres.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.07-04
Forfattere: Iben M. Thomsen og Bruno Bilde Jørgensen