Dato: 01-04-2000 | Videnblad nr. 08.07-03 Emne: Svampe

Rodfordærveren - Skovdriftens og træartsvalgets betydning

Rodfordærveren (Heterobasidion annosum) er den rådsvamp, som giver de største økonomiske tab i skovbruget. Plantetal og hugststyrke kan influere på rådudbredelsen. Af vore almindelige nåletræarter er kun ædelgran og nordmannsgran modstandsdygtige overfor svampen. Derfor anbefales konsekvent stødsmøring for alle øvrige nåletræarter. Dette Videnblad er hovedsageligt baseret på resultater fra rådopgørelser i langsigtede forsøg.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.07-03
Forfattere: Bruno Bilde Jørgensen og Iben M. Thomsen