Dato: 01-04-2000 | Videnblad nr. 08.07-13 Emne: Svampe

Rodfordærveren - Retningslinjer for stødsmøring

Dette Videnblad opstiller en række retningslinjer for hvor, hvornår og hvordan bekæmpelse skal udføres. Baggrunden for disse anbefalinger findes i tre foregående Videnblade om rodfordærveren. Videnbladet kan evt. udleveres som vejledning til personer, der tilrettelægger eller udfører skovning i nåletræ, herunder entreprenører.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.07-13
Forfattere: Iben M. Thomsen og Bruno Bilde Jørgensen