Dato: 01-02-2004 | Videnblad nr. 08.07-27 Emne: Svampe

Måldiameterhugst i rødgran

Risiko for rodfordærverangreb

Måldiameterhugst udnytter bevoksningens produktionsmuligheder bedre end den traditionelle bevoksningsbehandling. En af ulemperne er en længere omdriftstid med deraf følgende større risiko for angreb af rodfordærver.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 08.07-27
Forfattere: Iben M. Thomsen og Niels Heding