Dato: 01-02-2002 | Videnblad nr. 03.02-16 Emne: Valg af træart

Sitkagranens krav til voksestedet

Sitkagran tåler saltpåvirkning og vindslid bedre end andre nåletræer. Den kan skades i kulturfasen af sen forårsnattefrost, hvilket kan umuliggøre succesfuld etablering på frostudsatte lokaliteter. Sitkagranen har en relativ høj produktion på de fleste lokalitetstyper og producerer generelt mere end rødgran. Sitkagranens relativt høje produktion på næringsfattige jorde skaber risiko for udpining af jordens næringsstofpuljer, f.eks. hvis der drives flishugst uden at næringsstofferne føres tilbage på arealet. Sitkagran i tyndingsfri drift kan være et alternativ i et ekstensiveret skovbrug.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 03.02-16
Forfattere: Ingeborg Callesen og Jens Peter Skovsgaard.