Dato: 01-10-2001 | Videnblad nr. 06.07-08 Emne: Oparbejdning af stormfald

Rydning og knusning af stød og hugstaffald efter stormfald

Stød, der er vippet op efter stormfald, kan udgøre en alvorlig sikkerhedsrisiko og et færdselsproblem. Det kan være nødvendigt at fjerne stødene og det kan for eksempel gøres med Räumfix eller gravemaskine. Som noget nyt er man på nogle distrikter begyndt at knuse alt hugstaffald og stød på arealet. Der findes flere typer knusere på markedet. I dette Videnblad gives et bud på præstationer og omkostninger ved stødrydning og knusning af hugstaffald og stød.

Se hele Videnbladet som PDF til højre.Videnblad nr.: 06.07-08
Forfattere: Peter Matthesen, Frans Theilby og Ebbe Bøllehuus